• yahoo
  Chuyên viên bán hàng
  0123.456.789
 • skype
  Tư vấn bán hàng
  0123.456.789

Posts

Stone Base TVC

 • 联系

  Stone Base – Calcium Carbonate Produce
  工厂地址:柿子树村,柳都社、陆安县、安沛省
  办公代表地址:安沛省,陆安县,安势镇、武功密,83号
  电话0293 540 666 – Fax: 0293 845 555
  热线: 090 347 9966
  邮件:sale@stonebase.vn

 • STONE BASE | 专门生产石粉- Calcium Carbonate (CaCO3)

  质量-诚信-友谊

logo